Update Ontwikkelingen Hof aan de Dijkstraat Juli 2022

Geachte heer/mevrouw,

Enige tijd geleden heeft u interesse getoond in het project Hof aan de Dijkstraat. Wij waarderen uw interesse en hopen u via deze mail op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen.

Voortgang Hof aan de Dijkstraat
De vergunning voor het nieuwbouwproject is onherroepelijk verleend, dat houdt in dat 6 weken na het bekend maken van de vergunning er geen bezwaar is ingediend. Inmiddels zijn dan ook de sloopwerkzaamheden afgerond en wordt het gebied, met behulp van nutsbedrijven en Rouwmaat, deze maand bouwrijp gemaakt. Vervolgens zullen wij omstreeks eind augustus 2022 starten met de feitelijke bouw van de all-electric huurwoningen aan de Dijkstraat.

In totaal zullen er 25 woningen worden gerealiseerd, 12 sociale huurwoningen en 13 particuliere huurwoningen. De particuliere woningen zijn op te delen in; 8 levensloopbestendige generatie-woningen op het hof, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 3 rijwoningen aan de Koemstraat. Alle toekomstige woningen zullen minimaal voldoen aan de huidige BENG-eisen en worden tevens voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp.

Oplevering en verhuur woningen
Onze planning is om rondom kerst 2022 de ruwbouwfase voor de nieuwbouw woningen te hebben afgerond, zodat wij in het eerste kwartaal van 2023 richting de afbouw kunnen gaan en kunnen starten met het aanleggen van de toekomstige woonwijk. We zijn voornemens om vervolgens begin mei 2023 de huurwoningen daadwerkelijk op te leveren, deze zijn dan ook per direct beschikbaar voor verhuur. Let wel, deze opleverdatum is een schatting en het kan zijn dat de uiteindelijk oplevering door onvoorziene omstandigheden afwijkt. Nu we de zekerheid hebben over bovenstaande planning, zullen we ook de procedure tot toekenning van de huurwoningen en de huurprijzen medio oktober 2022 kenbaar maken.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, zodra wij nieuwe informatie hebben dan zullen wij dit uiteraard met u delen.

Tenslotte wensen wij u alvast een fijne zomer en goede vakantie toe,

 

Met vriendelijke groet,

 

Dijkstraat Vastgoed bv

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt