Update ontwikkelingen

Alle afspraken rondom de ontwikkeling zijn inmiddels vastgelegd in een getekende overeenkomst tussen de gemeente en WWW Ontwikkeling BV. Met het tekenen van deze overeenkomst zetten wij een belangrijke stap in de richting van de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie van het plan Hof aan de Dijkstraat. Momenteel zijn wij dan ook druk bezig om het volledige plan definitief te maken en het bijhorende ontwerp verder uit te werken, de verwachting is dat wij dit medio oktober 2020 vast hebben staan. Tevens zullen wij in oktober starten met de bestemmingsplanprocedure.

In december dit jaar, zullen wij starten met de verkoop en verhuur van de woningen. Hoe deze procedure daadwerkelijk vorm gaat krijgen, zullen wij tijdig met u communiceren. De planning is om vervolgens in september 2021 te starten met de fysieke realisatie van Hof aan de Dijkstraat, direct na het kermis weekend in Lichtenvoorde. De oplevering van de woningen staat gepland voor de bouwvakvakantie van 2022.

Uiteraard zouden wij dit, en meer, graag met u persoonlijk bespreken. Echter is het door de huidige situatie, lastig om in te schatten wanneer de mogelijkheid hebben om een informatieavond te organiseren. Zodoende zullen wij u voor alsnog op de hoogte houden via e-mail en natuurlijk via onze website, https://hofaandedijkstraat.nl/.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, zodra wij nieuwe informatie hebben dan zullen wij dit uiteraard met u delen.

Nogmaals bedankt voor uw interesse en hopelijk tot snel!

 

Met vriendelijke groet,